Nattdjur och tankar om ljus och mörker

publicerat i Månkraft;
I flera drömmar jag haft på senaste tiden har solen och månen lyst på himlen bredvid varandra. De gör det osannolika och delar på tiden.
Sol och måne - dag och natt, är kanske två av våra starkaste symboler. De styr våra liv, vår värld, vår cykliska tillvaro. Mörker ljus, upp och ned. När allt bryts ned ser vi att det går i cykler - från stora universum till vårt mänskliga lilla psyke. Årstiderna, vårt humör, våra kroppar - inget tillstånd är beständigt, linjärt. Och kanske mest påtagligt är dygnet och hur det påverkar vår tillvaro med sin upp och nedgång av måne / sol.
På dagen lever våra utåtriktade jag och på natten det dolda. Solen styr över det medvetna och månen över det undermedvetna. Psykiatrikern Thomas Wehr har tankar om att vår planet består av två olika världar "It's almost as if our planet has two worlds. Depending on whether we're inside at night or outside during the day, we have to change our natures and become different kinds of animals." Dagen formar målmedvetna aktivitetsorienterade djur medan nattens djur vänder sig inåt "The rhythm of the day is measured by the hands of the clock but the rhythm of the night is measured by the movement of the moon and the sound of crickets". (Åh crickets!)
Jag ser en frihet i natten, dagarna krestar oftast kring scheman och saker vi måste göra medan natten är vår egen. Solen ger liv men kräver också vår aktivitet, natten låter oss vara.
Jung jämförde människans liv med solen under en dag (natten symboliserar i sin tur där döden). Jämförelsen känns ganska vanlig men Jung drog det lite längre "The one hundred and eighty degrees of the arc of life are divisible into four parts. The first quarter, lying in the east, is childhood - that state in which we are a problem for others, but are not yet conscious of any problems of our own. Conscious problems fill out the second and third quarters; while in the last - in extreme old age - we descend again into that condition where, unworried by our state of consciousness, we again become something of a problem for others. Childhood and extreme old age, to be sure, are utterly different, and yet they have one thing in common: submersion in unconscious psychic happenings."
När man tyder drömmar, tyder man symboler. Både sol och måne är arketyper - kollektivt nedärvda symboler som är så urgamla att de blivit en del av vår mänskliga natur och har befästa betydelser men betydelserna skiftar ju ändå beroende på vad vi har för relation till dem. Ett exempel som tas upp i boken Man and his symbols (kan vi byta till hens symbols?) är det kristna korset - det har en utsagd betydelse men känslorna och referenserna de väcker i en person skiftar givetvis beroende på vad man tillhör för religion eller har för erfarneheter av det.
Min dröm om sol och måne samtidigt tolkar jag som att jag håller på att väcka mitt undermedvetna till liv mer och mer och att det håller på att bli en större del av mitt vakna liv. Intutionen "mergar" samman med det vakna livet.

Kommentera inlägget här :